Algemene voorwaarden

 

ALL-BOUW NV
Iepersestraat 181-185
8800 Roeselare
Tel.: 051 25 30 25
Fax: 051 24 59 63

e-mail: info@allbouw.com

 

Erkend aannemer - 461896974/05.11.1.1
Ministerie van Verkeer en Infrastructuur Klasse D
Erkend vastgoedmakelaar - BIV 503991

RPR Gent, afdeling Kortrijk

 

 

Het gebruik van de website van https://www.allbouw.com is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De website behoort toe aan All-Bouw bvba, met maatschappelijke zetel te Roeselare, Iepersestraat 181-185 en met ondernemingsnummer 0461 896 974.

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie. De website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging. Door deze website te betreden gaat u ermee akkoord All-Bouw bvba te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke de inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de website, via deze link. All-Bouw bvba is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van anderen.

 

COOKIES

 

De Website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen. 

 

BELGISCH RECHT

 

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.